BMS basket generalforsamling 29. juni

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i BMS Basket tirsdag 29/6 kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubben i sæson 2020/21
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for 2021/22
5. Fastlæggelse af kontingent for 2021/22
6. Forslag fra Bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmer
8. Valg af formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal fremsættes senest 21.juni 2021 til formand Mike Viehweg: [email protected]

Med venlig hilsen
Mike Viehweg
Formand

Praktiskinfo:

Dato: 29. juni 2021
Tid:   19.00 – 20.00
Sted: UCC

§ 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle klubbens medlemmer fra og med 16 år og opefter, som møder personligt op på generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer kan, indtil de er myndige, være repræsenteret af forældre eller værge. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

Se Vedtægter for BMS her