Forfatter: BMSHerlev

BMS basket generalforsamling 28. november

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i BMS Basket tirsdag 28/11 kl. 18.00.

Dagsorden:

1. Valg af formand

Praktiskinfo:

Dato: 28. november 2023
Tid:   18.00 – 18.30
Sted: UCC

§ 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle klubbens medlemmer fra og med 16 år og opefter, som møder personligt op på generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer kan, indtil de er myndige, være repræsenteret af forældre eller værge. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

Se Vedtægter for BMS her 

Invitation to basketball clinics

BMS Herlev invites you to 2 basketball clinics on Saturday, January 28th, at Herlev Hallen

BMS Herlev is hosting this year’s cup final four on the weekend of the 28th and 29th of January.
We invite you to participate in our clinics, followed up by top youth basketball games.

Clinic 1: Erez Bittman: Coaches Decisions in Money-Time
Audience: All coaches
Time: 10.00-11.15

About the clinic:
End-of-game situations can make the difference between winning and losing. To be successful, every coach and every team must be prepared for those situations.

With a focus on the last 2 minutes of the game, hear Erez’s thoughts on which factors must be considered to help you develop a winning strategy.

About Erez:
Erez is the former successful head coach of the Danish men’s national team. In 2021 Denmark was one basket away from an impressive qualification for the European Championship. Today Erez continues to develop Danish basketball. Among other things, he is leading Ajax’s basketball academy and serves in several senior consulting positions.

——————

Clinic 2: Yinon Rietti: How to Get Recruited for College Basketball
Audience: Players, parents, and coaches with College basketball aspirations
Time: 11.30-13.00

About the clinic:
Playing college basketball is the dream for thousands of student-athletes across the world. But many players and families are often unsure of how to go about getting recruited by coaches. This clinic will answer families’ most common questions on how to get recruited for college basketball.

  • Pre-requisites to enter college.
  • Matching the player to the right league
  • Academic expectations
  • Scholarship application process
  • Important dates in the submission process

About Yinon:
Yinon is a successful former college and pro coach that has won the Canadian championship. Yinon has extended knowledge of the American and Canadian college systems and what it takes to get recruited. He has helped countless players, including several danish players, to a successful best-fit college path.

Registration: https://bmsherlev.nemtilmeld.dk

Last registration date: 25/01 (limited availability)

Herlev basket generalforsamling 8. september

Onsdag d. 8. september 20.30 afholder vi en kort generalforsamling i Herlevhallen. Vi har udskudt afholdelsen, så vi havde bedre mulighed for at mødes.

BMS Herlev består af 2 moderforeninger i hjemmekommunerne, hvor den fælles bestyrelse har delt generalforsamlingerne lidt op. BMS mødet før sommer fokuserede på ungdom og elite, mens Herlev mødet fokuserer på seniorer og motionister.

Forslag, ideer og initiativer modtages på [email protected]

Adresse:
Herlev Hallerne -Tvedvangen 198, 2730 Herlev

Vel mødt
Bestyrelsen

Klubbens nyeste hold er også klubbens største

I foråret henvendte en gruppe af klubbens tidligere 2001-2004 ”drenge” sig til klubben og spurgte om man ikke kunne lave et seriøst hold for tidligere spillere, der ikke ønskede at spille eliteniveau.
Det tog bestyrelsen imod, og Tony meldte sig til at være holdets træner med støtte fra Christian Arpe.

Det er gået super stærkt – 30 unge mænd render nu rundt og fylder Rosenlund Arena hver tirsdag og onsdag aften.
Holdet starter med et hold i 2. division, men tanken er, at hvis der er nok der vil spille kampe så bliver der også et seriehold efter nytår.