Frivillige I klubben

En klub som BMS Herlev har mange forskellige personer tilknyttet. Lige fra medlemmer af bestyrelsen, trænere, hjælpetrænere, dommere til turneringsledere m.m.

Fælles for disse mennesker er, at de ikke får ”løn” for deres arbejde, men i stedet yder en frivillig indsats til stor fordel for klubben og dens mange medlemmer.

For at klubben skal bestå og udvikle sig har den brug for flere frivillige personer, der vil investere lidt af deres tid og overskud i klubben. Alle former for hjælp vil blive modtaget med glæde.

Har du lyst til at bidrage med dine evner og være en del af fællesskabet i og omkring klubben, så kontakt gerne bestyrelsen.

Eksempler på frivillig opgaver:

Bestilling af uniformer til de forskellige hold
Hjælp til intern kommunikation
Hjælpe til med vores eget stævne Fomsgaard Mini Cup
Hjælp til ekstern kommunikation (press / PR)
Udvikling af hjemmesiden og anden klub-IT
Materialeansvarlig (indkøb / lager)
Hjælpe til med opsætning til kampene
Stå i bod/bar til kampe arrangementer (senior / ungdom)
Hjælpe til med juleturneringen/afslutningsfesten
Kursus-ansvarlig (hjælpe med afvikling af kursus)
Oprydning/vedligeholdelse af vores lokaler m.m.

Listen er lang – vi kan sikkert finde noget som alle kan hjælpe med.
For uddybelse/forklaring af nogle af opgaverne kan man rette henvendelse til bestyrelsen

Du kan også finde en oversigt over flere ledige frivillige stillinger her.