BMS basket generalforsamling 28. november

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i BMS Basket tirsdag 28/11 kl. 18.00.

Dagsorden:

1. Valg af formand

Praktiskinfo:

Dato: 28. november 2023
Tid:   18.00 – 18.30
Sted: UCC

§ 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle klubbens medlemmer fra og med 16 år og opefter, som møder personligt op på generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer kan, indtil de er myndige, være repræsenteret af forældre eller værge. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

Se Vedtægter for BMS her