Forfatter: Kenn Schneider

Ordinær Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling for medlemmer i BMS Basket

mandag d. 17/6 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubben i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
6. Forslag fra Bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmer
8. Valg af formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Praktiskinfo:

Dato: 17. juni 2024
Tid:   19.00 – 20.00
Sted: UCC 1. sal mødelokale

§ 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle klubbens medlemmer fra og med 16 år og opefter, som møder personligt op på generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer kan, indtil de er myndige, være repræsenteret af forældre eller værge. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

Se Vedtægter for BMS her 

BREAKING NEWS | Ny Liga coach

Det er med stor begejstring, at vi har signet Erez Bittman som ny head coach for vores liga herrer!
Erez er i Danmark nok mest kendt, som den herrelandstræner nogensinde med størst succes!
“Vi er enormt glade for at være blevet enige med Erez om en 1 årige aftale som head coach for vores ligaherre og ser det som et kæmpe scoop! Erez er DK’s bedste herretræner og Erez har et CV, der bakker den påstand op. Ud over at være en fantastisk træner, har Erez mange andre kompetencer som vi kommer til at drage nytte af. Erez har de sidste par sæsoner fungeret som konsulent for udvalgte ungdomshold her i klubben, og vi er stolte over at Erez ser BMS Herlev, som et spændende og udfordrende sted at være head coach. Erez kan næsten ikke vente med at komme i gang”
– Jesper Lundin, sportschef
Ud over at være head coach for vores ligaherre, skal Erez også være head coach for vores seje U19 herrer.
Erez kommer også til at være cheftræner for vores ungdoms Academy for både piger og drenge (mere om det senere) og vil fortsætte som konsulent for udvalgte ungdomstrænere i klubben.
Erez er ansat pr 1/7, men mon ikke Erez kigger forbi hallen inden da, så giv ham en “High five” og et velkommen i klubben når I ser ham.
Et stort velkommen i BMS Herlev familien til Erez 💙