Forfatter: BMSHerlev

Træningstider for sæson 20/21

Træningstider for sæson 20/21

Så er træningstiderne for den kommende sæson, 2020/21 klar.
(Naturligvis med forbehold for små ændringer)

Træningstiderne træder i kraft fra og med mandag d. 10. august!

Se Træningstiderne her

God sommer til alle 🙂

BMS basket generalforsamling 20. juni

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubben i sæson 2019/20
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for 2020/21
5. Fastlæggelse af kontingent for 2020/21
6. Forslag fra Bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmer
8. Valg af formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal fremsættes senest 13.juni 2020 til formand Steen Jessen: sj@bmsherlev.dk

Med venlig hilsen
Steen Jessen
Formand

Praktiskinfo:

Dato: 20. juni 2020
Tid:   15.00 – 16.00
Sted: Herlevhallen
(indgang overfor Ny hal)

§ 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.
Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle klubbens medlemmer fra og med 16 år og opefter, som møder personligt op på generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer kan, indtil de er myndige, være repræsenteret af forældre eller værge. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

Se Vedtægter for BMS her 

BMS Herlev lukket indtil videre

På baggrund af den aktuelle situation med corona-virus har BMS Herlev fra og med torsdag den 12. marts stoppet alle sine aktiviteter, dvs. træning, turneringskampe, træningskampe og sociale aktiviteter, bl.a. spiseaftener.

Vi holder foreløbig lukket i to uger og åbner først igen, når vi melder mere konkret ud. Følg os på Facebook for at få de nyeste oplysninger.

Klubben opfordrer alle i BMS Herlev-familien og vores samarbejdspartnere til at følge myndighedernes anvisninger.

Det er en meget vanskelig tid for hele Danmark, og vi skal passe bedst muligt på hinanden i de kommende uger.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen