All posts by BMSHerlev

09jun/19

BMS Generalforsamling

Vigtigt: § 9 Generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel. Forslag fra medlemmer til behandling påRead More…