Forfatter: BMSHerlev

Herlev basket generalforsamling 8. september

Onsdag d. 8. september 20.30 afholder vi en kort generalforsamling i Herlevhallen. Vi har udskudt afholdelsen, så vi havde bedre mulighed for at mødes.

BMS Herlev består af 2 moderforeninger i hjemmekommunerne, hvor den fælles bestyrelse har delt generalforsamlingerne lidt op. BMS mødet før sommer fokuserede på ungdom og elite, mens Herlev mødet fokuserer på seniorer og motionister.

Forslag, ideer og initiativer modtages på cr@bmsherlev.dk

Adresse:
Herlev Hallerne -Tvedvangen 198, 2730 Herlev

Vel mødt
Bestyrelsen

Klubbens nyeste hold er også klubbens største

I foråret henvendte en gruppe af klubbens tidligere 2001-2004 ”drenge” sig til klubben og spurgte om man ikke kunne lave et seriøst hold for tidligere spillere, der ikke ønskede at spille eliteniveau.
Det tog bestyrelsen imod, og Tony meldte sig til at være holdets træner med støtte fra Christian Arpe.

Det er gået super stærkt – 30 unge mænd render nu rundt og fylder Rosenlund Arena hver tirsdag og onsdag aften.
Holdet starter med et hold i 2. division, men tanken er, at hvis der er nok der vil spille kampe så bliver der også et seriehold efter nytår.

BMS Herlev ensretter navn og logo

BMS Herlev har brugt coronatiden til blandt andet, at gennemtænke klubben, kulturen og vores image.

Klubben ønsker at sætte fokus på, at vi er en helhedsklub i balance, hvor der spilles bredde og elitebasketball i alle aldre og hvor vores medlemmers læring er i centrum. Klubben forstår vores ansvar over for lokalområdet og basketball forbundet, og ønsker at tage stærkt ejerskab i udviklingen.

Fællesnavn, nyt logo og nyt image:

Som tidligere udmeldt er BMS Herlev og BMS Herlev Wolfpack projektet blevet integreret under samme organisation og ansvar.

Fra sæson 2021/22, vil “BMS Herlev” blive den fremtidige fællesbetegnelse, som alle hold i klubben vil spille under, lige fra U5 til Liga basketball. Klubben har valgt dette, da vi ønsker en styrket fælles identitet, internt såvel som eksternt, så der ikke er tvivl om, at vi er én.

Klubben har været rigtig glad for den ekstra dimension, Wolfpack og ikke mindst brandet har givet os. Derfor har vi samtidigt valgt, at ændre vores logo med en variation af Wolfpack-ulven.

Det betyder samtidig, at BMS Herlev’s logo med et dovendyr – der i dette jubilæumsår går 50 år tilbage til klubbens oprindelse – udskiftes med ulven, som symbol på de nye tider med en forenet/samlet klub – med plads til alle og fokus på et stærkt fællesskab.

Denne ændring blev også vedtaget på sidste generalforsamling, hvilket vi er meget glade for.

Træningstider for sæson 21/22

Så er træningstiderne for den kommende sæson, 2021/22 klar.
(Naturligvis med forbehold for små ændringer)

Træningstiderne træder i kraft fra og med mandag d. 9. august.
U5 og U7 starter lørdag d. 21/8

Se Træningstiderne her

God sommer til alle 🙂