BMS Herlev samler aktiviteterne og tilpasser strategierne

For 10 år siden lancerede BMS en elite strategi ”BMS is Back” med henblik på, at løfte senior afdelingen helt til tops. Her 10 år efter er der opnåede fantastiske resultater med DM-medaljer, Pokalfinaler og masser af flotte basket oplevelser.

Udviklingen er sket samtidig med, at BMS Herlevs økonomien er sund, klubben har udbygget basket tilbuddene i alle aldersgrupper og niveauer. Samt medlemsmæssigt er vi steget fra ca. 200 til næsten 500 medlemmer.

For at sikre en fortsat udvikling, styrkelse af klubben og en større sammenhængskraften har bestyrelsen besluttet, at etablere fælles ledelse og sammenlægge de forskellige projekter (Wolfpack og Ligadamerne) med BMS Herlevs (ungdomsafdelingen).
Samtidig opdateres strategierne så klubben vil fremstå som en helhedsklub hvor alle dele af organisation er samlet.

Hermed styrker BMS Herlev deres samfundsansvar ved at styrke klubbernes CSR – Outreach programmer. Som en stor velfungerende klub har vi et medansvar for de omgivelser vi færdes i.

Konkret betyder strategitilpasningen:

  • Fokus på egenudviklede spillere – klubben vil i højere grad fokusere på de spiller der har spillet ungdomsårene i klubben med henblik på at sikre at de kan udvikle deres fulde potentiale i klubben. Konkret betyder det at:
    – Der reserveres pladser til disse spillere i Liga-tropperne og de vil blive prioriterede.
    – ”Indkøbte” spillere for sæsonen i endnu større grad bygges op omkring de kompetencer der mangler blandt vores ”Home grown” spillere.
  • Sammenlægning af BMS Herlev og BMS Herlev Wolfpack til en samlet organisation, der skal styrke sammenhængskræften i klubben fra bredde til elite og børn til seniorbasketball
  • Dame og herrer basketball ligestilles med en fælles organisation, indgå i fælles brand og har de samme spillermæssige betingelser.
  • Styrke ”Funding” aktiviteter gennem en samlet organisation for hele organisationer for derigennem at skabe et egentlig Funding miljø med endnu flere muligheder
  • Fokus på træner- og lederudvikling med henblik på, at sikre at alle i organisationen fortsat udvikler sig og organisationen har de rette kompetencer til at varetag ansvaret om at udvikle vores medlemmer
  • Videreudvikle BMS Herlevs CSR arbejde med henblik på en fortsat styrkelse af lokalt engagement særligt i forhold til skoleundervisning og børn med særlige behov. Samt stadfæstelse Ballerup /Herlev kommunerne som basketball byer.

Der vil løbende over de kommende par måneder kommer flere nyheder på området.

Formand Mike Viehweg udtaler: Den nye Elite og CSR-strategi bliver en integreret del er vores klub 2025 strategi og med de organisationstilpasninger vi er i gang med, gør vi os klar til fremtidens udfordringer. Det vil komme både vores medlemmer og samarbejdspartnere til gode.

Wolfpack herre har hertil været et af klubbens største projekter i mange år. Når jeg kigger tilbage, kan jeg ikke være andet end imponeret over deres evne til at overvinde de problemer, der måtte opstå over tiden, og det er et stærkt fundament at bygge videre på. Nu er det tid til konsolidering, en solid horisont til vores unge spillere og en klar BMS Herlev identitet på elite siden.

Det er meget få basket klubber i Danmark der har formået, at opnå en så succesfuld ungdomsafdeling i så mange år, samtidig med at opbygge og fastholde både dame og herre elite. Det skyldes i høj grad de fantastiske frivillige i klubben og her skal der fremhæves særligt, sportscheferne, Jesper Lundin og Tommy Nielsen, der har arbejdet dedikeret med det ambitiøse projekt i flere år”

Mike tilføjer: “Når vi allerede nu står klar til at udrulle en tilpasset elitestrategi, så er det for at være klar så tidligt som muligt til sæsonen 21/22. Det næste i processen er ansættelsen, af en ny fælles sportschef for elite dame og herrer, samt at kigge på trænerstaben for næste sæson. Vores vision er at være Københavns mest attraktive basket klub, der er helhedsorienteret med medlemmerne i centrum, igennem en balanceret indsats mellem det sociale klubliv, motiverede frivillige, elite resultater og en solid økonomi.”